Velkommen til Oppvekstportalen!


Her kan du søke om barnehage- og SFO-plass og svare på tilbud. I tillegg er det også her du skal svare på skoleinnmelding.

Søke om plass i barnehage eller SFO

Dersom du er folkeregistrert i Mandal kommune, er det viktig at du logger deg inn via ID-porten før du søker om barnehage-/SFO-plass.Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Dersom du ikke er innlogget når du registrerer nye opplysninger om mobil og e-postadresse, så vil de ikke bli lagret.

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Mandal kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.

Svare på tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget. Dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass.

Søke om redusert foreldrebetaling i barnehage
Informasjon og søknadsskjema redusert foreldrebetaling

Du må logge inn for å:
-Se tilbud og svare på om tilbud mottas.
-Følge saksgangen til søknaden.
-Endre på en søknad.
-Søke om å endre type plass.
-Søke permisjon fra barnehageplass.
-Si opp plass. Oppsigelsen vil bli behandlet og du vil motta beskjed om siste dag for bruk og betaling for plassen, avhengig av oppsigelsestid.

Skoleinnmelding 1. trinn

Alle barn som skal begynne på 1. trinn kommende høst skal meldes inn av foresatte i Oppvekstportalen. Det vises for øvrig til informasjon om skoleinnmelding som kommunen hvert år sender ut til aktuelle foresatte.